Överfallslarm för ökad trygghet

Många människor känner sig otrygga i dagens samhälle. En del personer känner sig otrygga när de är ute och promenerar eller joggar i skogen, andra så fort det blir mörkt ute. Det finns också personer som har en personlig hotbild och som därför behöver ett överfallslarm. För dessa människor kan ett överfallslarm vara lösningen för att kunna känna sig trygg. Ett överfallslarm är en enkel och relativt billig lösning som fler borde investera i för att kunna känna sig säkra ute på våra gator. 

Klassiska överfallslarm 

Överfallslarm är en term som inbegriper ganska många olika typer av larm, men det rör sig alltid om ett personlig larm som man bär med sig. Det är ganska små och när de aktiveras så ljuder de mycket högt. Tanken är att man ska dra till sig uppmärksamhet när larmet för oväsen och att en gärningsman inte ska våga stanna kvar och fortsätta överfallet. Alla larm är högljudda men de får inte vara så höga att de skadar hörseln hos vare sig offer eller gärningsman. Gränsen går vid 120 decibel vilket är mycket högt. 

Överfallslarm i mobilen 

Det finns en ny typ av överfallslarm som ibland beskrivs som ett smart överfallslarm. Det fungerar så att man laddar ner en app till mobiltelefonen. Skulle du råka ut för ett överfall eller något annat som gör att du behöver använda ditt överfallslarm så kan du kontakta en larmcentral med en enkel knapptryckning. När du kontaktar larmcentralen så hör larmcentralen allting som sägs och som händer. Det finns också en inspelningsfunktion som spelar in allting som sägs. Det går också att spela in ett meddelande eller filma ett överfall. Bilderna skickas sedan automatiskt till larmcentralen som vidtar nödvändiga åtgärder. En annan fördel med detta överfallslarm är att larmcentralen får information om var exakt du befinner dig. 

Var ska man förvara ett överfallslarm? 

Ett överfallslarm ska alltid vara enkelt att komma åt och man måste komma ihåg var det finns. En del är så små att de kan sitta på en nyckelknippa, men då gäller det att nyckelknippan inte lägger längst ner i väskan så att du knappt kommer åt den. Man kan också ha överfallslarmet i fickan men då tar det ofta lite tid innan man får fram det. Det bästa är att hålla överfallslarmet i handen, då vet man var man har det och det går fort att aktivera om man skulle råka ut för ett överfall.