En studie från Harvard Medical School och Hong Kong Polytechnic University som publicerades förra året visar att minimalistiska skor kan stärka ben- och fotmuskulaturen samt minska skaderisken. Oavsett om du föredrar att köpa dina skor online eller i traditionella butiker har du förmodligen inte undgått debatten kring de minimalistiska skorna.

Minimalistiska skor för barn har varit populära i flera decennier, men tanken på att vuxna människor, i synnerhet löpare, skulle gynnas av dessa skor vädrades 2009. Det var då boken “Born to Run” publicerades, vilket ledde till att löpare började sparka av sig skorna och ge sig ut barfota i löparspåret. Nästan över en natt hoppade alla skoföretag på tåget och tog fram minimalistiska skor. Idag hittar du ett brett urval av dessa skor online, och enligt forskarna ska skorna alltså kunna ge dig starkare ben- och fotmuskler.

Minimalistiska skor online ökar muskulaturen

Allt var frid och fröjd tills ett företag för några år sedan efter att ha tagit fram den ökända tåskon, som snarare liknar en handske, och blivit stämda på grund av att de inte kan bevisa att skorna skulle förbättra fothälsan och förebygga skada. Detta bakslag gjorde att synen på minimalistiska skor förändrades radikalt. Företaget förlorade inte i rätten på grund av att deras marknadsförda påståenden var felaktiga, utan enbart på grund av att de tjänade pengar på ett påstående som ännu inte hade bevisats vara sant. Detta är något som många av de människor som skrivit negativa rubriker om minimalistiska skor online har missat.

I oktober 2016 släpptes så en studie som gav stöd för de minimalistiska skornas påståenden. I studien deltog 38 manliga och kvinnliga löpare med en medianålder på 35 år. Deltagarna delades in i två grupper, där en grupp på 20 personer tränade i minimalistiska skor och den andra gruppen på 18 personer utförde samma träning i vanliga skor. Med hjälp av magnetröntgen mätte forskarna deltagarnas ben- och fotmuskulatur vid såväl studiens start som efter 6 månader. Resultaten visade att fotmuskulaturen mellan benet och foten hade ökat med i snitt 7,05% och fotmuskulaturen mellan hälen och tån med 8,8 procent hos löparna med minimalistiska skor. I den andra gruppen kunde forskarna inte se någon förbättring.